فرم همکاری | United Energy Developers

فرم همکاری

حوزه تاثیر مصادیق / عنوان دامنه فعالیت شرکت برای رفع نیاز
نیازهای پایه / زیستی مسکن -
پوشاک -
خوردن و آشامیدن -
اعطای تسهیلات وام از طریق معرفی به بانک -
تامین غذای سالم روزانه کارکنان -
اهداء سبد ماه مبارک رمضان، عید نوروز -
نیاز به تامین مالی حقوق و دستمزد -
پاداش های مالی -
روحی / روانی نیاز به برابری حذف زمینه های ایجاد و بروز تبعیض -
تعیین حقوق و مزایای کارکنان بر اساس مراتب تخصصی و شغلی -
عوامل محیطی و انگیزشی زیبا سازی محیط کاری -
توجه به مبلمان اداری -
اجتناب از کارهای تکراری و کسالت آور حذف رفتارهای کم بازده -
تحلیل شغل و فرآیندهای شغلی -
تجدید نظر در روشهای انجام کار -
مشارکت کارکنان در مناسبت های اجتماعی -
نگهداشت نیرو انتظار پاداش (بدنبال یک رفتار مناسب) ارائه پاداش به عملکرد مطلوب کارکنان -
پرداخت پاداش به کارکنانی که وظایف مظاعف را انجام می دهند -
تناسب حقوق و مزایا با وظایف -
پایش مدام میزان پرداختی شرکت های رقیب به کارکنان (با هدف نگهداشت نیروی انسانی) -
ارتقاء انگیزش بوسیله ابزارهای غیرنقدی افزایش مسئولیت
رضایت شغلی توسعه فردی -
ارتقاء مسیر شغلی -
عاطفی نیاز به کسب دوستی و روابط توجه به خانواده و فرزندان : جشن های سالانه و مناسبت ها (اعطای هدایا به مناسبت ازدواج همکاران/فرزندان ایشان، سالروز تولد کارکنان و خانواده) تقدیر از فرزندان نمونه کارکنان و ...
بهداشت و سلامت بهداشت عمومی/فردی، پزشکی بیمه تکمیلی -
معاینات ادواری کارکنان (پرونده سلامت) -
طرح ریزی برنامه های ورزشی برای کارکنان و خانواده ایشان (کمک هزینه فعالیت های ورزشی) -
ارائه خدمات مشاوره های تخصصی پزشکی و تغذیه -
بهداشت محیط پاکیزگی و بهداشت محیط کار و در اختیار قراردادن ملزومات بهداشتی به میزان نیاز
بهداشت حرفه ای اجرای طرح ایمنی شرکت
بهداشت روانی کمک هزینه سفر کارکنان
امنیت امنیت شغلی توانمندسازی منابع انسانی
امنیت خانواده و فرزندان تامین معاش مناسب -
بیمه عمر و حوادث -
بیمه تکمیلی -
خودشکوفایی و نیاز به موفقیت نیاز به هدفمندی فرهنگ سازی برای کارکنان در خصوص اهداف شرکت بر اساس برنامه توسعه شرکت -
تدوین قرارداد و میزان پرداخت حقوق براساس اهداف تعریف شده برای جذب نیرو -
نیاز به قدر و منزلت توانمندسازی منابع انسانی -
اختصاص محیط فیزیکی کار متناسب -
جلب نظر و مشارکت کارکنان توسعه فرهنگ سازمانی -
تقویت توانایی لازم در کارکنان (هوش-دانش-روابط انسانی) -
  • (به سال)